Świetlica

W szkole funkcjonuje świetlica szkolna dostępna dla uczniów rodziców obojga pracujących zawodowo lub samotnie wychowujących. Dzieci mogą korzystać ze świetlicy:
od poniedziałku do czwartku w godz. 6:30.-16:30

w piątek w godz. 6:30-16:00

Korzystanie ze świetlicy jest bezpłatne. Przyjęcia do świetlicy dokonuje się na podstawie złożonej przez rodziców (opiekunów prawnych) karty zgłoszenia do świetlicy.

Formularze wniosków wydaje i przyjmuje sekretariat szkoły lub można pobrać je poniżej:
Karta zgłoszenia ucznia do świetlicy.pdf

W roku szkolnym 2020/2021 zostały wdrożone dodatkowe czynności w pracy świetlicy związane z panującą pandemią Covid-19:
Organizacja pracy świetlicy w okresie epidemii.pdf