Kadra nauczycielska

Dyrektor                 Piotr Kowalski – język angielski

Wicedyrektor        Anna Klucznik – zajęcia komputerowe

Sekretarz szkoły   Marzena Gierczak

Nauczyciele:

Tomasz Binder – wychowanie fizyczne, technika

Agnieszka Całka – edukacja wczesnoszkolna

Elżbieta Cebula – edukacja wczesnoszkolna, etyka

Anna Chwaszczyńska – edukacja wczesnoszkolna, przyroda

Jacek Czerski – język angielski, historia

Katarzyna Dorau – język angielski

Magdalena Dziedzic – matematyka, informatyka, edukacja informatyczna

Alina Gehrke – religia (urlop macierzyński)

Beata Gizot – matematyka, religia

Anna Frygier – psycholog

Gędziarska Anna – edukacja wczesnoszkolna

Daniel Grzybowski – muzyka

Piotr Jandernal – wychowanie fizyczne

Agnieszka Jaworowska – plastyka, etyka, edukacja wczesnoszkolna, technika

Jakub Jaworowski – wychowanie fizyczne, technika

Ewa Kapyś – język polski, edukacja wczesnoszkolna

Bartłomiej Karwowski – informatyka, edukacja informatyczna, fizyka, technika, edukacja dla bezpieczeństwa

Dominika Klimacka – język angielski, muzyka, plastyka (urlop macierzyński)

Krystian Krawański – geografia, przyroda

Agnieszka Kochanowska – religia

Wojciech Kossakowski – język angielski,

Karolina Malinowska – matematyka, fizyka, edukacja dla bezpieczeństwa, informatyka, edukacja informatyczna

Katarzyna Mańczak – edukacja wczesnoszkolna

Damian Michna – historia, wiedza o społeczeństwie, wychowanie do życia w rodzinie

Anna Paczkowska – język niemiecki

Hanna Prokopowicz – religia

Iwona Rasmus – edukacja wczesnoszkolna, wychowanie fizyczne

Karolina Sałagan – edukacja wczesnoszkolna

Iwona Sapela – język polski, biblioteka

Magdalena Sikorska – język polski, biblioteka, historia

Anna Stramowska – biblioteka, język polski jako obcy, język polski, wiedza o społeczeństwie, edukacja wczesnoszkolna,

Agnieszka Stryjakowska – język polski

Marta Szmelcer – język niemiecki

Carmen Szwaradzka – religia

Edyta Szydłowska – technika, wychowanie do życia w rodzinie, doradztwo zawodowe, edukacja wczesnoszkolna, plastyka

Ilona Ułasiuk – chemia, matematyka

Anna Mikołajczak-Wiśniewska –  biologia, przyroda

Monika Wolniak – pedagog szkolny

Aleksandra Zamyślewska – edukacja wczesnoszkolna

Pracownicy niepedagogiczni

Anna Bendyk

Celegrat Beata

Grażyna Gliniecka

Marcin Grosiak

Sabina Guzowska

Monika Kantak

Magdalena Kuczmińska

Anna Lehman

Aleksandra Malinowska

Beata Markowska

Elżbieta Markuszewska

Justyna Nowaczyk

Gabriela Nowakowska

Roza Saiibzhanova

Wioletta Wilczarska