Stołówka

ODPŁATNOŚĆ ZA OBIADY ZA MIESIĄC STYCZEŃ 2021 ROKU PROSZĘ UREGULOWAĆ PO OTRZYMANIU ZE SZKOŁY INFORMACJI O ILOŚCI  FAKTYCZNIE WYDANYCH DZIECKU  OBIADÓW W MIESIĄCU  STYCZNIU (informacja zostanie przekazana do 5 lutego 2021r. przez e-sekretariat)
W TERMINIE DO 15 LUTEGO 2021 ROKU 
NA KONTO SZKOŁY

Nr 82  8168  0007  0016  9996 2000  0001
Proszę aby przelew każdorazowo był dokładnie opisany:  imię i nazwisko dziecka, klasa, rodzaj posiłku, rok np.
Jan Kowalski, 3a, obiady styczeń 2021r.

Jadłospis

Jadłospis na luty 15.02.2021- 26.02.2021.: luty.doc
Jadłospis na marzec 1.03.2021- 12.03.2021.: marzec.doc

Dokumenty

Regulamin korzystania ze stołówki szkolnej w roku szkolnym 2020/2021
Deklaracja zgłoszenia ucznia na posiłki w stołówce szkolnej
Rezygnacja ucznia z posiłków w stołówce szkolnej

Uwaga, od dnia 7.01.2020r zmienił się numer rachunku bankowego, na który należy dokonywać wpłat za obiady szkolne. Bardzo prosimy o dokonywanie wpłat na konto bankowe:

Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych
Nr konta: 82 8168 0007 0016 9996 2000 0001
W tytule proszę wpisać nazwisko i imię ucznia, klasę oraz miesiąc, za który dokonuje się wpłaty.