Stołówka

Obiady w stołówce szkolnej wydawane będą od 7 września  2020r. ( tj. od poniedziałku).

Koszt obiadów za miesiąc wrzesień wynosi: 18 dni x 3,00 zł = 54,00 zł
Cena jednostkowa za jeden posiłek dla ucznia wynosi 3,00 zł

Dokumenty

Regulamin korzystania ze stołówki szkolnej w roku szkolnym 2020/2021
Deklaracja zgłoszenia ucznia na posiłki w stołówce szkolnej
Rezygnacja ucznia z posiłków w stołówce szkolnej

Jadłospis

Jadłospis na wrzesień 21.09.2020r – 30.09.2020r.: wrzesień.doc

Uwaga, od dnia 7.01.2020r zmienił się numer rachunku bankowego, na który należy dokonywać wpłat za obiady szkolne. Bardzo prosimy o dokonywanie wpłat na konto bankowe:

Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych
Nr konta: 82 8168 0007 0016 9996 2000 0001
W tytule proszę wpisać nazwisko i imię ucznia, klasę oraz miesiąc, za który dokonuje się wpłaty.