Informacja publiczna

Odpowiedź na petycję na mocy art. 63
W odpowiedzi na petycję na mocy art. 63 Konstytucji RP w trybie Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05) w związku z  art. 241 Ustawy Kodeks postępowania administracyjnego Dyrektor Szkoły Podstawowej im. 16. Pułku Ułanów Wielkopolskich w Grupie informuje, że spośród urządzeń emitujących pole elektromagnetyczne w naszej placówce znajdują się telefony komórkowe oraz routery wi-fi.Uczniowie, jeśli przynoszą telefony do szkoły, zobowiązani są do ich wyłączania do zakończenia zajęć w danym dniu.Informacja o szkodliwości korzystania z tego typu urządzeń jest przekazywana uczniom na zajęciach z informatyki i fizyki oraz podczas zajęć z wychowawcą. Ponadto informujemy o tym także rodziców w trakcie zebrań rodziców. Informacja zawsze zawiera także wskazówki bezpiecznego korzystania z tego typu urządzeń. Tematyka tak jest również ujęta w szkolnym programie wychowawczo-profilaktycznym.

Odpowiedź na petycję na mocy art. 63 Konstytucji RP
W odpowiedzi na petycję na mocy art. 63 Konstytucji RP w trybie Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05) w związku z  art. 241 Ustawy Kodeks postępowania administracyjnego Dyrektor Szkoły Podstawowej im. 16. Pułku Ułanów Wielkopolskich w Grupie informuje, że nasza placówka nie przystąpi do tegorocznej edycji akcji „Się gra, się ma” pod hasłem Bezpieczny Playroom. Jednocześnie informuję, że tematykę bezpieczeństwa na drodze w naszej szkole porusza się na zajęciach z wychowawcą, technice oraz edukacji wczesnoszkolnej. Należy także zauważyć, że informacja o akcji dotarła do szkoły trzy tygodnie po jej rozpoczęciu a do jej zakończenia pozostało raptem dwa tygodnie (do 28 listopada br.). Według mojego przekonania taka praktyka skutkuje nierównym traktowaniem potencjalnych uczestników akcji. Ponadto system głosowania preferuje placówki o dużej liczbie uczniów.

Odpowiedź na petycję na mocy art. 63
W odpowiedzi na petycję na mocy art. 63 Konstytucji RP w trybie Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05) w związku z  art. 241 Ustawy Kodeks postępowania administracyjnego Dyrektor Szkoły Podstawowej im. 16. Pułku Ułanów Wielkopolskich w Grupie informuje, że nasza placówka nie akceptuje w relacjach z interesantami płatności bezgotówkowych za pomocą terminali do obrotu bezgotówkowego z wykorzystaniem kart płatniczych i innych instrumentów płatniczych. Nie planujemy także wdrożenia tego typu ułatwień w dokonywaniu płatności, gdyż przyjmowane przez nas kwoty nie przekraczają 10 zł. Jedyne regularne większe kwoty to odpłatność za obiady, które są dokonywane bezgotówkowo przelewem na konto organu prowadzącego szkołę. 

Informacja z Gminy Dragacz z dnia 27.09.2019r. na temat ilości zgonów w wyniku zażywania używek oraz ilości rodzin patologicznych pobierz.pdf