Projekt Power „Śpiewaj, tańcz i GRAJ”

Wyjazd na Sycylię

Z końcem grudnia 2022 r. zakończyliśmy projekt Power „Śpiewaj, tańcz i GRAJ” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój „Ponadnarodowa mobilność uczniów”.

Projekt polegał na międzynarodowej wymianie uczniów z Polski i Sycylii. Nadrzędnym celem projektu było umożliwienie uczniom poznania innej kultury, nawiązania kontaktów z rówieśnikami ze szkoły partnerskiej oraz wymiana doświadczeń z włoskimi nauczycielami. W działaniach projektowych wzięło udział 12 dziewcząt z klas ósmych z naszej szkoły, wśród nich jedna cudzoziemka. Były to osoby, które we wstępnej rekrutacji wykazały się wymaganą  znajomością języka angielskiego oraz zdolnościami artystycznymi. Do głównych celów projektu należało rozwijanie talentów uczniów, ich zainteresowań muzycznych, tanecznych i teatralnych, zdobycie kompetencji kluczowych we wszystkich dziedzinach edukacji (językowych i cyfrowych), zapobieganie nierównościom w edukacji  oraz promowanie uczestnictwa defaworyzowanych grup w społeczeństwie (w szczególności uczniów cudzoziemskich). Działania projektowe zrealizowane zostały stacjonarnie i zdalnie przed mobilnością. Podczas zajęć uczennice przygotowywały prezentacje multimedialne na temat kultury i sztuki polskiej, gruzińskiej i włoskiej, malowały i wyszywały obrazy związane z krajem pochodzenia i przyjmującym., zapoznały się z muzyką rozrywkową włoską, uczyły się piosenek, podstawowych słów w języku włoskim. Na początku grudnia odbyła się mobilność uczniów do sycylijskiego miasta Barcellona Pozzo di Giotto, podczas której grupy projektowe wspólnie brały udział w zajęciach integracyjnych. Odbyły się też wycieczki i wspólne wyjścia integracyjne połączone z poznawaniem zabytków oraz kultury włoskiej do Toarminy, na Etnę, Parku Jalarii, Mesyny.

Cieszymy się, że mimo trwającej pandemii udało się zrealizować założenia projektu.

Przygotowanie do mobilności

Strona domowa projektu Erasmus+ link