Dokumenty

Statut szkoły: plik w formacie .pdf

Załączniki:
Kryteria ocen dla klasy 1 .pdf   
Kryteria ocen dla klasy 2 .pdf   
Kryteria oceniania dla klasy 3.pdf
Regulamin korzystania z telefonów.pdf

Dowozy uczniów do SP w Grupie: dowozy.pdf

Odwozy uczniów: odwozy.pdf, odwozy od 1 października.pdf

Regulamin korzystania ze szkolnej stołówki: Regulamin korzystania ze szkolnej stołówki w roku szkolnym 2020/2021.pdf

Deklaracja zgłoszenia ucznia na posiłki do stołówki szkolnej: załącznik 4.pdf

Rezygnacja ucznia z posiłków w stołówce szkolnej: załącznik 5.pdf

Procedury funkcjonowania szkoły w czasie epidemii: procedury.pdf