Dokumenty

Statut szkoły: Statut.pdf

Załączniki:
Kryteria ocen dla klasy 1 .pdf   
Kryteria ocen dla klasy 2 .pdf   
Kryteria oceniania dla klasy 3.pdf
Regulamin korzystania z telefonów.pdf

Dowozy i odwozy uczniów do SP w Grupie od 1.09.2021r. do 30.09.2021r.:
Dowozy 2021-2022.pdf
Odwozy 2021-2022.pdf

Regulamin korzystania ze szkolnej stołówki: Regulamin korzystania ze szkolnej stołówki w roku szkolnym 2020/2021.pdf

Deklaracja zgłoszenia ucznia na posiłki do stołówki szkolnej: załącznik 4.pdf

Rezygnacja ucznia z posiłków w stołówce szkolnej: załącznik 5.pdf

Procedury funkcjonowania szkoły w czasie epidemii: procedury.pdf