Rekrutacja 2020 / 2021

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej im. 16. Pułku Ułanów Wielkopolskich w Grupie

Informuje, że wnioski na zapisy dzieci do klas pierwszych zamieszkałych
w obwodzie szkoły na rok szkolny 2020/2021 będą przyjmowane

od 1 marca 2020r. do 31 marca 2020r.

  1. Zapisu dziecka do klasy I szkoły dokonują rodzice (opiekunowie prawni) osobiście w sekretariacie szkoły, w poniedziałki, środy, czwartki godzinach 7.30 do 15.30, wtorki w godz. od 7.30 do 17.00 i piątki od 7.30 do 14.00. Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmuje się z urzędu.
  1. Dzieci urodzone w roku 2013 i starsze, które dotąd nie rozpoczęły jeszcze nauki szkolnej zapisywane są do klasy pierwszej. 
  1. Dzieci młodsze (poniżej 2013r.) na wniosek rodzica mogą zostać zapisane do klasy pierwszej jeśli odbyły obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne lub posiadają stosowną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Wszystkich informacji na temat naboru dzieci do szkoły udziela dyrektor szkoły.

Proszę o zapoznanie się z dodatkowymi informacjami dotyczącymi rekrutacji oraz harmonogramem rekrutacji do klas I na rok szkolny 2020/2021 dla dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły:
dodatkowe informacje.pdf
harmonogram rekrutacji dla dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły.pdf

ZAPISY DO ŚWIETLICY

W szkole funkcjonuje świetlica szkolna dostępna dla uczniów rodziców obojga pracujących zawodowo lub samotnie wychowujących. Dzieci mogą korzystać ze świetlicy w godz. 6:00.-17:00. Korzystanie ze świetlicy jest bezpłatne. Przyjęcia do świetlicy dokonuje się na podstawie złożonej przez rodziców (opiekunów prawnych) karty zgłoszenia do świetlicy.

Formularze wniosków wydaje i przyjmuje sekretariat szkoły lub można pobrać je poniżej:
Karta zgłoszenia dziecka do szkoły.pdf
RODO.doc
Karta zgłoszenia ucznia do świetlicy.pdf

  

Zebrania informacyjne dla Rodziców zapisanych dzieci ogłoszone będą
w późniejszym terminie.

Telefon kontaktowy: 52-33-255-28; tel. fax 52-33-259-28

 

Serdecznie zapraszamy!


Obwód Szkoły Podstawowej im. 16. Pułku Ułanów Wielkopolskich w Grupie obowiązujący od 01.09.2017 r.:

Dolna Grupa: od nr 1 do nr 17, nr 42 i od nr 45 do nr 85, ulice: Graniczna, Kościelna, Krótka, Księdza Burdyna, Ogrodnicza, Pogodna, Prosta, Rzemieślnicza, Stolarska, Tartaczna, Wrzosowa, Zaułek, Żwirowa,
Fletnowo: całość,
Górna Grupa: całość,
Grupa: całość,
Mniszek: całość,
Nowe Marzy: całość,
Stare Marzy: całość